Toiminta ja rutiinit

YPPH Pörriäisenpesä on yksityinen perhepäivähoito, jonne haetaan suoraan kotisivun hakulomakkeella.

Pörriäisenpesällä on varahoito Päiväkoti Peiponpesässä. Varahoitoa käytetään silloin, kun hoitaja on estynyt ottamaan lasta päivähoitoon.

Pörriäisenpesän toiminta rakentuu hoitopäivän rutiinien ympärille luoden lapselle turvallisen ja ennalta-arvattavan ympäristön. Päivä koostuu yleensä kolmesta ateriasta, ulkoilusta tai sisäliikunnasta, ohjatusta ja omaehtoisesta leikistä ja toiminnasta sekä päivälevosta.

Pörriäisenpesässä ei ole vain lapsen perushoitoa, vaan huomiota kiinnitetään lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hoitoviikon sisältöön sovitetaan ikä huomioiden kädentaitoja, muskaria, satuja/ kirjoitetun tekstin tutkimista, arjen taitoja,lapsen liikunnallisuuteen kannustetaan ja joka viikko on päiviä jolloin ”vain leikitään”. Leikin merkityksestä lisää: Oletteko te tänään vain leikkineet. 

Pörriäisenpesässä mahdollistetaan lapsen monipuolinen taiteellinen kokeminen maalauksen, piirustamisen, askartelun, muovailun, kirjallisuuden ja musiikin parissa.

Lasta rohkaistaan esiintymään sekä yksilönä – että ryhmässä. Askartelu on harvoin ns. malliaskartelua, sillä Pörriäisenpesässä ohjataan lasta käyttämään mielikuvitusta ja luomaan materiaaleista omannäköisensä taideteos.

Metsä on Pörriäisenpesälle tietenkin tärkeä paikka, ja siellä tulemmekin liikkumaan eri vuodenaikoina. Pörriäisenpesässä on Metsämörritoimintaa joka viikko.

Pörriäisenpesässä lapsi oppii pienessä ryhmässä käyttäytymistapoja, ryhmässätoimimista ja toisen huomioonottamista, tulee kuulluksi ja huomioiduksi yksilönä sekä saa syliä ja hellyyttä.

Varhaiskasvatussuunnitelma, eli vasu tehdään jokaisen lapsen kohdalla ja päivitetään vuosittain, sekä lapsesta koostetaan kasvunkansio kuvineen ja tarinoineen.

 

Hoitopäivän struktuuri

 

7:00 Hyvää huomenta!

8:15 Aamiainen

Leikkiä ja toimintaa, esim. askartelua

9:30 – 11:00 Ulkoilua tällä aikavälillä

11:30 Lounas

12:00 – 14:00 Päivälepoaika

14:30 Välipala

15:00 Leikkiä ja ulkoilua

17:00 Heipat huomiseen

 

Poikkeukset aikoihin ovat mahdollisia, esimerkiksi retkien ym. vuoksi, mutta pääsääntöisesti pyrimme pitämään aikatauluista kiinni.

 

 

 

VIIKKOSUUNNITELMA SYKSY 2018

MA Laulua ja muskaria tai tanssia musiikin tahdissa

TI Jumppaa tai vauhdikasta hippaa/sählyä/muuta liikuntaa. Rentoutumisharjoituksia.

KE Kädentaidot. Piirustus/maalaus/muovailu/askartelu

TO Kirjapäivä. Satuilua/aistiseikkailusatu, suujumppa

PE Leikkipäivä, metsäretki/Metsämörriretki

Joka päivä arkitaitojen harjoittelua sekä liikkumista.